Ερωτήσεις στο
info@futurelibrary.gr
Γραφείο Βέροιας
Έλλης 8 (στεγαζόμαστε στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας)
Βέροια 59132
Τηλ: 2331502003
Γραφείο Αθήνας
Ζαλοκώστα 4
Αθήνα, 10671
Tηλ: 2155518150