Διεθνές Δίκτυο Αναδυόμενων Καινοτόμων Βιβλιοθηκών | Περιοχή Βαλκανίων

Δελτία Τύπου

12347576_870305856400324_1141817580515864851_n

- 30/12/2016, Δελτίο Τύπου: "Future Library INELI Balkans, Απονομή Βραβείων Καινοτομίας", PDF / DOC 
- 30/12/2016, Δελτίο Τύπου: "Future Library INELI Balkans, Δεύτερη Συνάντηση: Η δυναμική του δικτύου"PDF / DOC
- 01/11/2016, Δελτίο Τύπου: "Future Library INELI Balkans, Δεύτερη Συνάντηση του Διεθνούς Δικτύου Αναδυόμενων Καινοτόμων Βιβλιοθηκών στα Βαλκάνια: Η δυναμική του δικτύου", PDF / DOC
- 25/08/2016, Δελτίο Τύπου: "Βραβεία Καινοτομίας του Future Library INELI-Balkans", PDF / DOC
- 11/12/2015, Δελτίο Τύπου: "Future Library Unconference: Επαινώντας τη συνεργασία", PDF / DOC (φώτο)
- 19/11/2015, Δελτίο Τύπου: "Future Library: Επαινώντας τη συνεργασία", PDF / DOC
- 13/05/2015, Δελτίο Τύπου: "Πέρα από την Ελλάδα: Έναρξη του προγράμματος INELI-Balkans", PDF / DOC