Ερωτήσεις στο
info@futurelibrary.gr
Διεύθυνση
Έλλης 8 (στεγαζόμαστε στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας)
Βέροια 59132
Τηλ: 2331502003